Home

Bovelander4Projects is gespecialiseerd op het gebied van Credit Management en Operational Excellence. Wij richten ons op het optimaliseren van klantprocessen binnen organisaties die willen uitblinken in klanttevredenheid.

It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent,
but the one most responsive to change.
 * Charles Darwin*

Elke onderneming streeft een goede relatie met haar klanten na maar het is niet altijd helder wat de verwachting van de klant is. Vaak zijn processen intern gericht waarbij geen ruimte is voor de wens van de klant. Dit leidt vaak tot een wisselende kwaliteit van de geleverde dienst en daarmee ook tot ontevreden klanten. Immers, hoe betrouwbaarder de geleverde dienst, hoe meer tevreden klanten een onderneming heeft.